วิธีใช้เครื่องมือในแอปเบื้องต้น

1. วิธีการใช้งานเครื่องมือในแอปฯเบื้องต้น

by stationery on the table

วิธีการใช้งานเครื่องมือในแอปฯเบื้องต้น

หน้าต่างแอพฯ Goodnotes 

แถบด้านล่าง : 
Documents : หน้าหลัก หน้าเอกสารสมุดโน้ตทั้งหมดของเรา สามารถสร้างสมุดโน้ตใหม่ แบ่งแยกตามโฟลเดอร์ได้
Search : สำหรับค้นหาเอกสาร, สมุดโน้ต
Favourite: รายการโปรดที่บันทึกไว้

สร้างเอกสารใหม่ :
Notebook
: สร้างสมุดโน้ตจากเทมเพลตกระดาษ
Folder: สร้างโฟลเดอร์ใหม่ จัดหมวดหมู่เอกสาร
Image : สร้างโน้ตจากรูปภาพ
Scan Documents : สร้างโน้ตจากการสแกน
Take photo : สร้างโน้ตจากรูปถ่าย
Import : นำเข้าเอกสาร
QuickNote : สร้างเอกสารเร็ว สำหรับจดโน้ตด่วน


หน้าเอกสารและพื้นที่จดโน้ต  จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ
1. แถบเครื่องมือ [แถบสีน้ำเงิน]
2. แถบเครื่องมือสำหรับจดโน้ต
3. พื้นที่จดโน้ต

แถบเครื่องมือ : 

Thumbnail : ภาพรวมสมุดโน้ต
Search : สำหรับค้นหาภายในสมุดโน้ต
Favourite : เพิ่มเป็นหน้าโปรด
Share : ส่งออกไฟล์
Add page : เพิ่มหน้า
Read only mode : โหมดอ่าน
More : เครื่องมือเพิ่มเติม

เครื่องมือจด

Zoom window : หน้าต่างขยายสำหรับจด
Pen : ปากกาสำหรับจดโน้ต [Fountain / Ball /Brush pen]
Eraser : ยางลบ
Highlighter : ปากกาไฮไลท์ เน้นข้อความ
Shapes tool : วาดรูปทรง วงกลม สี่เหลี่ยม เส้นตรง
Lasso tool : เครื่องมือ select วัตถุ ย้าย convert
Add images : เพิ่มรูปภาพ สติ๊กเกอร์
Camera tool : กล้องถ่ายรูป
Type text : พิมพ์ตัวอักษร
Laser point : เลเซอร์สำหรับพรีเซนท์

You may also like

Leave a Comment

*

code

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up