3.3 วิธีใช้งานคลังสติ๊กเกอร์ element บน Goodnotes

by stationery on the table
1. วิธีเข้าใช้งานคลัง element

— คลิ๊กที่เครื่องมือรูปดาว จากนั้นเลือก element ที่ต้องการได้เลย
2. วิธีสร้างคอลเลคชั่น element

— เลื่อนแถบคอลเลคชั่นจนเจอเครื่องหมาย + แล้วคลิ๊กเพิ่ม

— จากนั้นตั้งชื่อคอลเลคชั่นใหม่
3. เพิ่ม element ลงใน คอลเลคชั่น

– ถ้าเพิ่มจากรูปภาพในเครื่องให้เลือก add photos
4. ถ้าเพิ่มจาก google drive ให้เลือก Import From

–จะไปเชื่อมกับแอปฯ Files

— ไฟล์ที่ได้รับจากการแชร์มาจากทางร้าน ต้อง เพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์ ก่อน
5. เมื่อเพิ่ม element เรียบร้อยให้กด create

— สามารถแยกคอลเลคชั่นของ element เพิ่ม ลบ แก้ไข ได้ตลอด
6. วิธีลบหรือแก้ไขคอลเลคชั่น

— ให้แตะที่ชื่อคอลเลคชั่น 2 ครั้ง เพื่อแก้ไข / ลบ element ออก

— ถ้าต้องการลบคอลเลคชั่น ให้คลิ๊ก ••• แล้วเลือก delete collection

You may also like

Leave a Comment

*

code

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up