วิธีการ เพิ่ม/แทรก หน้ากระดาษในแพลนเนอร์

5. วิธีเพิ่ม/แทรกหน้ากระดาษในแพลนเนอร์

by stationery on the table

วิธีการเพิ่มหน้ากระดาษในแพลนเนอร์ บนแอปฯ Goodnotes

สามารถทำได้หลายวิธี แบ่งออกเป็น 2 แบบใหญ่ๆ
แบบแรก เป็นการเพิ่มหน้ากระดาษแล้วเลือก หน้าด้วยการเลือก Current page หรือ Duplicate
แบบที่ 2 ใช้วิธีการคัดลอกหน้าที่ต้องการแล้วนำไปแทรก

วิธีแรก: Add page

1.เปิด Thumbnail (สี่เหลี่ยมสี่อัน) มุมซ้ายบนขึ้นมา
2. จากนั้น คลิ๊กเพิ่มหน้ากระดาษ
3. เลือก “Current page” หรือคลิ๊ก “ลูกศรลง” แล้วเลือก “Duplicate


วิธีที่สอง: Copy & Paste

1.เปิด “Thumbnail” (สี่เหลี่ยมสี่อัน) มุมซ้ายบนขึ้นมา
2. เลือกคำว่า “Select” มุมขวาบน
3. คลิ๊กเลือกหน้าที่ต้องการ
4. เลือก “Copy” จากนั้นกด “Done”
5. เลือกตำแหน่งหน้ากระดาษที่ต้องการแทรก จากนั้นคลิ๊กลูกศรลง แล้วเลือก Add page before/after
6. เลือก Paste pages


วิธีการเพิ่มหน้ากระดาษในแพลนเนอร์ บนแอพฯ Notability

สามารถคัดลอกหน้ากระดาษในแพลนเนอร์ที่ต้องการแล้ววางแทรกในตำแหน่งที่ต้องการได้
[จะไม่สามารถเพิ่มหน้ากระดาษจากเทมเพลต หรือนำเข้าจากรูปภาพได้]

Copy & Paste

1.เลือก Pages view มุมขวาบน

2. คลิ๊ก ตรงหน้าที่ต้องการคัดลอกหน้ากระดาษแล้วเลือก Copy

3.จากนั้น คลิ๊ก ตรงหน้าที่ต้องการเพิ่มหน้ากระดาษแล้วเลือก Pasteวิธีการเพิ่มหน้ากระดาษในแพลนเนอร์ บนแอพฯ Noteshelf

สามารถคัดลอกหน้ากระดาษในแพลนเนอร์ที่ต้องการแล้ววางแทรกในตำแหน่งที่ต้องการได้

Duplicate

1.เลือก Page view

2.เลือก Edit จากนั้น select หน้าที่ต้องการ

3.คลิ๊กเครื่องหมาย + แล้วเลือก Duplicate pageการเพิ่มหน้าใน Digital Planner ด้วยวิธีแบบนี้ ทำให้แพลนเนอร์ยังสามารถคลิ๊ก และลิ้งค์ไปมาในแพลนเนอร์ได้เหมือนเดิม


You may also like

Leave a Comment

*

code

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up