Confirm Payment : แจ้งการชำระเงิน

by stationery on the table

แจ้งการชำระเงิน

แจ้งชำระเงิน สำหรับผู้ที่ชำระเงินโอนผ่านบัญชีธนาคารเท่านั้น
หลังจากแจ้งชำระเงินเรียบร้อย ทางร้านตรวจสอบรายการภายใน 24 ชม. [วันทำการ]
หากชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ (สแกน qr code) ไม่ต้องแจ้งชำระเงิน

พบปัญหาติดต่อ Line@ : @onthetable.fac

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up