Refund Policy | นโยบายการขอรับเงินคืน

by stationery on the table

เนื่องด้วยสินค้าทั้งหมดของ Onthetable.fac Shop [www.stationeryonthetable.com/shop] เป็นสินค้าประเภทไฟล์ดิจิตอล ลูกค้าได้รับสินค้าหลังจากสั่งซื้อเรียบร้อย ทำให้เราไม่สามารถแลกคืน,เปลี่ยนสินค้า หรือคืนเงินได้ โปรดอ่านรายละเอียดสินค้าก่อนสั่งซื้อ เพื่อป้องกันปัญหาไฟล์ไม่รองรับบนอุปกรณ์ของคุณ สามารถขอรับไฟล์สำหรับทดสอบการใช้งานบนอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณพบปัญหาในการใช้งานใดๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา

All the Products on Onthtable.fac Shop [www.stationeryonthetable.com/shop] are digital files and available for download once payment is completed. We can’t provide a refund or exchange or return. To avoid purchasing that doesn’t work with your device, Please inquire about any of the products prior to your purchase.

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up