ios

ถือได้ว่ารอบนี้ Goodnotes ได้มีการปรับปรุงฟีเจอร์สำคัญๆ ออกมาเยอะมาก รอบนี้ล้วนแล้วแต่เป็นอัปเดตที่ทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นมากจริงๆ ค่ะ ตอบสนองกับการใช้งานมากๆ ส่วนจะมีอะไรกันบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยค…

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up