texture

วิธีใช้งานนะคะ เพียงเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมา แล้วเลือก Texture Brush ที่ต้องการ แล้วระบายลงไปให้เต็มพื้นที่ที่ต้องการได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ลายกระดาษมาแล้ววว อยากได้กระดาษสีไหน ก็ให้เลือกเป็นสีนั้…

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up