Personal Growth

𝟏𝟎 𝐃𝐀𝐘𝐒 𝐂𝐇𝐀𝐋𝐋𝐄𝐍𝐆𝐄 ― หลาย ๆ คนคงเคยตั้งเป้าหมายและอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ― แต่ก็พบว่า เมื่อเวลาผ่านไป เราก็กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิม 1- บางคนอาจตั้งเป้าหมายเมื่อต้นปีใหม่ที่ผ่านมา วันนี้ผ่…

มาจาก 𝟮𝟭-𝗗𝗮𝘆 𝗛𝗮𝗯𝗶𝘁 𝗧𝗵𝗲𝗼𝗿𝘆 คือ ทฤษฎีที่ว่า ถ้าหากคนเราตั้งใจทำอะไรต่อเนื่อง ติดต่อกันอย่างน้อย 21 วันพฤติกรรมนั้นจะตกผลึกกลายเป็นนิสัย *Dr.MaxwellMaltz กล่าวถึงทฤษฎีนี้ในหนังสือ Psycho-Cybernetics แม้จ…

แจกฟรี เทมเพลต วางแผนการเรียนรู้ !! .“หนึ่งเดือน” เป็นเวลาที่ไม่มาก ไม่น้อย⁣ไม่มากที่จะใช้เวลาให้หมดไปอย่างรวดเร็ว⁣แต่ก็ไม่น้อยเกินไปที่จะฝึกฝน หรือพัฒนาทักษะขึ้นมาสัก 1-2 อย่าง⁣⁣เปลี่ยนจา…

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up