plan with me

วิธีการเพิ่มเทมเพลตกระดาษ [Notebook Template ] สำหรับใช้งานบนแอปฯ สามารถทำได้บนแอปฯ Goodnotes และแอปฯ Noteshelf [แอปฯ Notability จะไม่มีระบบ notebook template แต่จะเป็นระบบ paper ของในแอปฯนะคะ] กรณีเท…

วันนี้จะมาสอนใช้งาน Digital Sticker เพื่อตกแต่งการจดโน้ตหรือแพลนเนอร์ของเราให้ดูน่ารัก น่าอ่านนั้น เราจะแนะนำวิธี Drag & Drop ค่ะ กรณีที่สติ๊กเกอร์เก็บอยู่บน Google drive / Cloud ให้เข้าใช้งานผ่าน…

ก่อนที่จะเริ่มนะคะ สำหรับลูกค้าที่เพิ่งใช้งานครั้งแรก ให้เพิ่มทางลัดไปยังไดรฟ์ก่อนนะคะ วีดีโอสอนใช้งาน วิธีแรก Drag & Drop ใช้งานคู่กับแอปฯ Files ไม่ใช่แอปฯ Google Drive นะคะ เริ่มต้น เปิดหน้าต่าง…

  • 1
  • 2

ความเป็นส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา เราต้องการข้อมูลของคุณเพียงเพื่อการประมวลผลที่จำเป็นต่อการให้บริการ โปรด ยินยอม ถ้าคุณยอมรับเงื่อนไขการข้อตกลงในการใช้งานที่รวมถึง PDPA ของไทย. Accept Read More

สั่งซื้อและชำระเงินผ่านทางพร้อมเพย์ qr code รับไฟล์ทางเว็บไซต์ดาวน์โหลดใน my account ได้เลย

X
All search results
Scroll Up